Szakzsargon

Mi az a FI-relé?

Tulajdonképpen egy életvédelmi relé. Régebbi elnevezése ÁVK: áram-védőkapcsoló, hibaáram-védő kapcsoló, a német “Fehlerstromschutzschalter” szó fordítása, F: Fehler=hiba, I: áramerősség)

FI-relé felépítése

Működési elv:

A FI relé figyeli a fázis (L) és nulla (N) vezetőn átfolyó áramerősséget. Amennyiben a kettő nem egyezik, tehát valahová máshová folyik az áram – például ráz(na) valakit, a FI relé azonnal lekapcsolja a feszültséget az áramkörről. Ennek oka, hogy az vezetőből a föld potenciál felé áram folyik, az így elfolyó áram nagyságával az N vezetőben a visszatérő áram nagysága kisebb lesz. A fázis és nulla vezető között maximálisan megengedhető áramerősség különbséget a FI relé névleges hibaáram értéke adja meg. (pl. 30 mA)

Leoldási idő ~ 0,2 – 0,4 másodperc

A félrefolyó áramot a FI relé érzékeli és kb. 20-30 ms alatt bontja az érintkezőket, így a fogyasztók felé menő hálózatot leválasztja a bejövő hálózatról. A relé olyan gyors, hogy az illető jó esetben észre sem veszi, hogy majdnem áramütés áldozata lett!


2009 óta kötelező beépíteni
új kivitelezésnél, illetve belső villamos hálózat felújításánál is, valamint ideiglenes vételezés (pl. építkezés) esetén is. Lakáscélú felhasználási helyen a minden napszaki árszabású áramkörhöz tartozó áramvédő kapcsoló a mért fogyasztói főelosztóban, áramkörileg a mért fővezeték végpontján helyezhető el – tehát lakás/ház biztosítótáblájában.

Az áram-védőkapcsolókat a névleges áramuk (25 A, 40 A) és a névleges hibaáramuk (30 mA, 100mA) alapján különböztetjük meg, valamint létezik egyfázisú (2 pólusú) és háromfázisú (4 pólusú) kivitel is.

1 fázisú FI-relé
(Moeller)

Fontos tudnivaló, hogy a FI-relé öntisztuló érintkezővel rendelkezik, ezért fél évente a TESZT gombbal le kell oldani, ezáltal tisztul az érintkezője. A tesztelés alkalmával az áramvédő kapcsoló TESZT gombját háromszor kell működtetni: megnyomjuk – leold – visszakapcsoljuk – újból megnyomjuk – újból leold – visszakapcsoljuk – és mindezt még egyszer. Ha a TESZT gomb megnyomására a relé nem old le, akkor ki kell azt cserélni – forduljon szakemberhez, ne lásson neki a cserének saját maga, mert a különböző gyártók FI reléinek bekötési módja eltér egymástól!

A TESZT gomb csak arról ad felvilágosítást, hogy a relé működik-e, arról azonban nem, hogy a hálózat védett-e! Ezt beüzemeléskor, illetve évente célszerű ellenőrizni: egy tetszés szerinti fogyasztót az L fázisvezető és a PE védővezető közé kötve a relének azonnal le kell kapcsolnia. Még fontosabb talán, hogy a FI-relé a hibaáram nagyságát NEM, csak az idejét korlátozza!