Kikapcsolt mérőhely visszakapcsoltatása / Új bekapcsolás

Gyakran előfordul, hogy az áramszolgáltató különböző okok miatt a fogyasztásmérő helyet kikapcsolja, netán le is szereli a fogyasztásmérő(ke)t.

Ezek az okok lehetnek:

– ki nem egyenlített áramszámla / tartozás

– elmulasztott névátírás (15 nap túllépése)

– szabálytalan vételezés / a mérés befolyásolása

A kikapcsolások fajtáitól függően különbözik a visszakapcsolás menete is. Nézzük, milyen módon kapcsolhatja ki az áramszolgáltató a szolgáltatást és mi a menete a visszakapcsolásnak:

1. Kikapcsolás fővezetéken

Az áramszolgáltató a fogyasztásmérő fővezetékét kiköti a mérőből, majd a mérőhelyet zárópecséttel látja el, de a fogyasztásmérőt nem viszi el a helyszínről. Amennyiben 30 napon belül jelezzük a visszakapcsolási igényt és a fogyasztóirodán rendezzük a tartozást, úgy az áramszolgáltató 17.800.- forint visszakapcsolási díjért visszakapcsolja a szolgáltatást.

30 nap elteltével ugyanez a procedúra azzal a kivétellel, hogy az áramszolgáltató ajánlott szerelői rendszerében is szereplő regisztrált villanyszerelővel felül kell vizsgáltatni a mérőhelyet, és az általa kiállított kivitelezői nyilatkozattal kapcsolják vissza a szolgáltatást. Ebben az esetben forduljon hozzánk!

Kb. 1 év elteltével – ha nem kérelmezik a visszakapcsolást – az áramszolgáltató leszereli a fogyasztásmérőt és megszünteti a méretlen fővezetéket vagy a csatlakozó vezetéket. Sok esetben a fogyasztásmérő az ingatlanon belül található, így azt leszerelni nem tudják, marad tehát a fővezeték/csatlakozó megszüntetése. Ezt követően a szolgáltatás visszaállítása már nem visszakapcsolásnak, hanem új bekapcsolásnak fog minősülni, a teendőket lásd lent.

2. Kikapcsolás a fogyasztásmérő leszerelésével

Az áramszolgáltató a kikapcsolást a fogyasztásmérő(k) leszerelésével és a méretlen fővezeték/csatlakozó vezeték megszüntetésével végzi el. Amennyiben a fogyasztó a kikapcsoláskor a helyszínen tartózkodik, úgy az ingatlanon belül elhelyezett fogyasztásmérőt a szakemberek le tudják szerelni, a munkalapot aláíratják a fogyasztóval. Ha a fogyasztó nincs a helyszínen, úgy csak az ingatlanon kívül elhelyezett fogyasztásmérőt tudják leszerelni, a munkalapot a helyszínen hátrahagyják.

A fogyasztásmérő leszerelésével megszűnik a villamosenergia-vásárlási, a hálózathasználati és a hálózatcsatlakozási szerződés az áramszolgáltatóval!

A szolgáltatás visszaállítása ezt követően nem visszakapcsolásnak, hanem új bekapcsolásnak minősül. Az érvényben lévő előírásoknak megfelelő szabványos mérőhely kialakításához ajánlott – regisztrált villanyszerelőre van szükség.

Az ajánlott-regisztrált villanyszerelőnek a kikapcsolt mérőhelyet szabványosítani kell a következők szerint:

– szabványos, rendszerengedélyes, kettős zárópecsételhetőségű tipizált fogyasztásmérő szekrényt kell felszerelni

– ki kell cserélni a méretlen és mért fővezetékeket réz vezetékekre

– érintésvédelmi relét (bővebben ITT) kell beszerelni a lakáselosztóba

– műszaki dokumentációt és kivitelezői nyilatkozatot (B345 sz. nyilatkozat) kell készíteni, melynek birtokában a fogyasztó kezdeményezheti az áramszolgáltatónál a fogyasztásmérő(k) felszerelését

A fogyasztónak az általunk kiállított dokumentációkkal személyesen fel kell keresnie az áramszolgáltató ügyfélszolgálati irodáját szerződéskötés céljából.

Ha ez megtörtént néhány napon belül felszerelik a fogyasztásmérő(ke)t.

ÚJ BEKAPCSOLÁS

Új bekapcsolásként kezelendőek azon felhasználási helyek, melyeken a villamosenergia vételezés lehetősége még soha nem volt kiépítve, vagy az 1 évnél régebben ki van kapcsolva. A bekapcsolás menete:

 – Társasházi mérőhelyek esetében:

    1. Be kell adni egy igénybejelentést az ügyfélszolgálaton
    2. Az igénybejelentésre válaszként megküldik a Műszaki-Gazdasági Tájékoztatót (MGT)
    3. Amennyiben a Műszaki-Gazdasági Tájékoztatóban szerepel, hogy villamos kiviteli tervre van szükség a csatlakozó berendezésről, úgy egy kamarai jogosultsággal rendelkező villamos tervező által készített tervre van szükség, melyet jóvá kell hagyatni az áramszolgáltatóval
  1.  

Ha mindez megvan, akkor egy regisztrált villanyszerelővel az elfogadott terv szerint ki kell építtetni a szabványos fogyasztásmérő helyet, mely tartalmazza egy tipizált fogyasztásmérő szekrény felszerelését, a méretlen és mért fővezetékek védőcsövezését és vezetékezését, összekötő berendezésre csatlakoztatást, illetve a mért fogyasztói főelosztó kialakítását és a szükséges dokumentációk elkészítését. A mérőhely kiépíttetésének költségeit a fogyasztó viseli, 32A díjmentesen jár mindenkinek, e fölött hálózatfejlesztési díj fizetendő.

Példák: kikapcsolt és általunk szabványosított mérőhelyre:

Kikapcsolt mérőhely (nem szabványos)
Kikapcsolt mérőhely (nem szabványos)

 

Szabványosított mérőhely

– Családi házak esetében:

A különbség annyi, hogy mivel a fogyasztásmérőhely közvetlenül a csatlakozóvezeték végpontján kerül kialakításra, nincs szükség villamos tervre. Itt lehetőség van szabadvezetékes, vagy földkábeles csatlakozást választani, illetve kérhető ideiglenes és végleges bekapcsolás.

Ideiglenes bekapcsolás: 1 évre igényelhető (pl. építkezés esetére)

Amennyiben a közcélú elosztóhálózat szabadvezetékes, úgy egy segédoszlopon kell a mérőhelyet kiépíteni, a csatlakozóvezeték is szabadvezeték, melyet a fogyasztó fizet. Hálózatfejlesztési díj nincs, egyszeri 14.762.- forintért akár 3 x 32A is igényelhető 1 évre.

Az építkezéshez szükséges egy-és háromfázisú dugaszoló aljzatok, érintésvédelmi relé és kismegszakítók kerülnek elhelyezésre a főelosztóban.

Példa általunk kialakított ideiglenes mérőhelyekre: 

Ideiglenes mérőhely segédoszlopon szabadvezetékes csatlakozóval
Ideiglenes mérőhely segédoszlopon (szabadvezetékes)

 

Egy-és háromfázisú dugaszolóaljzatokkal, életvédelmi relével
Egy-és háromfázisú dugaszolóaljzatokkal, életvédelmi relével

Végleges bekapcsolás: a mérőhely kerülhet segédoszlopra, az épület falára, épített falra (pl. kukatároló), de talajba telepíthető mérőszekrények is vannak. Kérhető szabadvezetékes és földkábeles csatlakozó is. A szabadvezetékes csatlakozót az áramszolgáltató 30 méter, a földkábeles csatlakozót 15 méter földfelszínre vetített hosszig díjmentesen biztosítja. A mérőhely kiépíttetésének költségeit itt is a fogyasztó viseli. Földkábeles csatlakozó kivitelezését az áramszolgáltató végzi, melynek átfutási ideje minimum 6 hónap!

Példák általunk kialakított végleges mérőhelyekre:

Talajba telepített fogyasztásmérő szekrény földkábeles csatlakozóhoz
1 mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény (földkábeles)

 

2 mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény (földkábeles)

 

Kerítéspillérre telepített dupla háromfázisú fogyasztásmérő hely
Kerítéspillérre telepített dupla háromfázisú fogyasztásmérő hely

 

Nappali + vezérelt + H tarifás mérőhely (társasház)

 

 

 

…és a hálózatra csatlakozás pillanatai…

5.00 avg. rating (98% score) - 6 votes
Némethné Béres Alexandra

Tisztelt Cím!

Telekvásárlás előtt állunk. A telken egy bontandó vályogház van, villany bevezetve, viszont a bontás miatt szükséges a mérő áthelyezése. Émász ellátási terület (Borsod megye). Több forráson olvastam, hogy költséghatékonyabb ha leszereltetjük az órát, és új szerződést kötünk, új bekötés valósul meg, mint a meglévő áthelyezése. Jelenleg lakják a házat, az áram használatban van. A bontási majd építkezési munkálatokhoz szükséges számunkra az áram. Ön szerint milyen megoldás javasolt, esetleg milyen költségvonzata van. Köszönöm

Rajk Tamás

Üdvözlöm,

valóban olcsóbb rögtön egy végleges mérőhely kialakítása, mint egy ideiglenes, aztán egy végleges.
Javaslom, hogy egyeztessen egy helyi ÉMÁSZ-os kollégával a költségekről.

Üdvözlettel,
Rajk Tamás

Tófalvi Erzsébet

Kedves Rajk Tamás!

Én 5 év után tudtam visszakapcsoltatni az áramot külterületi ingatlanomban. Tehát már előtte volt szolgáltatás, tehát nem új, és nem lett átalakítva sem az ingatlan, így kérdésem, hogy így is új bekötésnek számít-e, ami elvileg ingyenes? Mert velem az ELMŰ kifizettetett minden díjat, szólván, hogy nem minősül új bekötésnek. Ennek szeretnék mindenképpen utána járni, mert nagy káosz van a hivatalban, és lehet, hogy kihasználták nem tudásomat, illetve inkább azt, hogy nem könnyű eligazodnom a sok információ közt…Köszönöm előre is válaszát, segítségét!
Üdvözlettel,
Tófalvi Erzsébet

Rajk Tamás

Tisztelt Tófalvi Erzsébet,

az elosztói engedélyes és Ön közt fennálló vitás ügyben nem tudok és nem is kívánok állást foglalni.
Kívülállóként, a pontos hátteret nem ismerve nem tudok sem igazat adni, sem cáfolni.

Ha kétsége merül fel ennek jogosságával kapcsolatban, úgy keresse meg az áramszolgáltató ügyfélszolgálatát!

Üdvözlettel,
Rajk Tamás

Lukács Zoltán

Egy családi házban, Debrecen mellet,szeretném a kismegszakítókat 3x20a, nagyobbra cserélni, 3x32a re. Földkábel a bejövő vezeték és a keresztmetszete megfelel az új igénynek. A villanyszerelő azt állítja hogy egy új mérőszekrényt kel kialakítani a telek határon. Jelzem, már volt 1x kismegszakító csere. Reális e az az igény hogy új mérőszekrényt alakítsunk ki?
Tisztelettel
Lukács Zoltán

Rajk Tamás

Üdvözlöm,

az áramszolgáltató megkövetelheti a szabványos mérőhely meglétét 3x32A esetén.
Ezt a Műszaki-Gazdasági Tájékoztatóban írják elő – ha előírják.
Bizonyára az E.ON-os kolléga jobban tisztában van a helyi előírásokkal, mint én, aki ELMŰ-ÉMÁSZ területen dolgozik.
Javaslom, hogy vele, illetve a szolgáltatóval egyeztessen ez ügyben!

Üdvözlettel,
Rajk Tamás
ELMŰ-ÉMÁSZ ajánlott szerelő

Barbara Hulman

Tiszteletem!
Bp,Rákospalotán van egy 3 lakásos társasház. A középső 25 négyzetméteres került kikapcsolásra miután a haszonélvező meghalt és a tulaj nem foglalkozott vele illetve nem fizette a csekkeket. Kb 2 éve lett kikötve. Hogyan tudnánk visszaköttetni az áramot? Törlesztés után persze. Illetve a szomszédok engedélye kell az újrabekötéshez?
Köszönöm

Rajk Tamás

Üdvözlöm,

a mérőhelyet szabványosítani szükséges, utána kapcsolható vissza, új szerződések megkötésével.
A szomszédok hozzájárulása nem kell.
A részletekről egyeztessünk telefonon!

Üdvözlettel,
Rajk Tamás

Huszka Dávid

Üdv.Árverésen vásároltunk egy házat,minden közmű ki van kötve-kapcsolva tartozás nincs rajta,villamos áram-is viszont órát nem vitték el.
Kérdésem az volna.hogy visszakapcsolás menete,ill. (éjszakai-áramot) is szeretnék beköttetni,ennek menete.
Viszont a régi fa dobozos szekrénybe nem fér el két mérőállomás ilyenkor nagyobb szekrényt raknak be vagy földkábellal a kerités mellé helyeznek ki ujj mérőállomást. Válaszát várom köszönöm.

Rajk Tamás

Tisztelt Huszka Dávid,

a visszakapcsoláshoz szabványos mérőhely kialakítása szükséges.
Igénybejelentést kell tenni az áramszolgáltatónál az igényelt tarifák és amperszámok megjelölésével.
A kiadott Műszaki-Gazdasági Tájékoztató birtokában kezdhető meg a munka.
Árajánlat készítéshez helyszíni felmérés szükséges.

Üdvözlettel,
Rajk Tamás

Borka jános

Jó napot.A kérdésem az lenne hogy szeretnék kibérelni egy panel lakást.a tulajdonos tartozása miatt több mint 3 éve leszerelték az órát.a tartozás nem lett kiegyenlítve.Én ha kibérelném a lakást tudnék áramot köttetni a lakásba?

Rajk Tamás

Tisztelt Borka János Úr,

van lehetősége bérlőként szerződést kötni a saját nevére az áramszolgáltatóval.
Ehhez a következők szükségesek:

– szabványos mérőhely
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
– tulajdonosi hozzájárulás szerződéskötéshez
– tulajdonostársak hozzájárulása szerződéskötéshez
– érvényes bérleti szerződés

Üdvözlettel,
Rajk Tamás
reg. vill. szer.

Kovács erika

Üdv érdeklődnék hogy albérletbe költöztünk egy családi házba és jelenleg nincs áram sem óra sem vezeték semmi menyibe kerülne ez hogy megvalosuljon az új bekötés? Csak egy óra kellene a falon kívűl egy konektorral kivitelezhető e? Köszönöm

Rajk Tamás

Tisztelt Kovács Erika,

a közcélú elosztóhálózatra az MSZ447:2009 szabvány szerinti, szabványos mérőhely csatlakoztatható.
A mérőhely kialakításra árajánlatot helyszíni felmérést követően tudunk adni.

Üdvözlettel,
Rajk Tamás
ELMŰ-ÉMÁSZ ajánlott-regisztrált villanyszerelő

Mezei Norbert

Tisztelt cím!

Fóti családi házba kell visszakötni az áramot mivel több éve nem lakják az óra még fenn van de a vezeték kikötve ez esetben mennyibe kerül? Mezei Norbert

Rajk Tamás

Tisztelt Mezei Norbert,

szabványos mérőhelyet kell kialakítani a visszakapcsoláshoz.
Helyszíni felmérés alapján tudok árajánlatot adni.

Üdvözlettel,
Rajk Tamás
ELMŰ-ÉMÁSZ ajánlott, regisztrált villanyszerelő

Endrődi László

vettünk egy 47négyzetméteres kis házat, tehermentesen . a villany levágva . Ez nem ingyenes vi8sszakötni kérdezem?? Köszönöm!!

Rajk Tamás

Tisztelt Endrődi László Úr,

amennyiben a csatlakozóvezetéket megszüntették, a mérőhely csak szabványosítást követően kapcsoltatható vissza.
Regisztrált villanyszerelő kivitelezői nyilatkozata és csatlakozó műszaki dokumentációja szükséges hozzá.
Melyik áramszolgáltató területéről van szó? Melyik település?

Üdvözlettel,
Rajk Tamás
ELMŰ-ÉMÁSZ ajánlott villanyszerelő